Al het leven begint bij en verloopt via de bodem; het is de basis van het al het leven. Hoe groter de diversiteit in de grond, hoe meer soorten planten er kunnen groeien. 

Mensen zijn gewend om de bodem te bewerken, door bijvoorbeeld te spitten. Echter wordt hiermee de bodem en de natuurlijke processen daarin verstoord. Door minimale grondbewerking en maximale bodembedekking ontstaat er een gezonde, rijke bodem met een goede structuur.

Blote grond is niet natuurlijk, vruchtbare bodems zijn altijd bedekt. De bedekking kan bestaan uit levende planten of plantenresten. Plantenresten voeden het bodemleven dat voor een constante vertering tot humus en voor een goede bodemstructuur zorgt. De afstervende plantenwortels en de gangen van de bodemorganismen zorgen voor een goede doorluchting en drainage. Op plekken waar de bodem toch bloot komt te liggen, probeert de natuur de bodem zo snel mogelijk opnieuw met wilde planten te bedekken. Waar zulke planten niet gewenst zijn, noemt men ze onkruid. Daar waar de natuur er niet in slaagt die hergroei tot stand te brengen en de mens ook niet ingrijpt, ontstaan er kale gronden. Onder invloed van regen, wind en zon worden deze bodems als snel onvruchtbaar met alle gevolgen van dien.

Voordelen van maximale bodembedekking en minimale bodembewerking

  • verhindert de opkomst van nieuw onkruid
  • isolerende werking
  • constante langzame bemesting

Sectoren

Bij het omzetten van een stuk grond naar permacultuur wordt het gebied opgedeeld in sectoren. Sectoren zijn invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld wind, zon, vervuiling, water, kou, buren, geluid, uitzicht. Deze invloeden hebben een groot effect op het land of de tuin. Door rekening te houden met deze invloeden, kunnen ze gebruikt zodat ze ten goede komen aan het land en de opbrengst.

Bij het omzetten van een stuk grond naar permacultuur wordt het gebied opgedeeld in sectoren. Sectoren zijn invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld wind, zon, vervuiling, water, kou, buren, geluid, uitzicht. Deze invloeden hebben een groot effect op het land of de tuin. Door rekening te houden met deze invloeden, kunnen ze gebruikt zodat ze ten goede komen aan het land en de opbrengst.