Simple Food is een bedrijf dat mensen én natuur iets wilt bieden. Door mensen mogelijkheden te bieden hun band met de natuur terug te vinden, krijgt de natuur hier ook iets voor terug.

In de beslommeringen van alledag is het soms lastig om het grote geheel te blijven zien. Er is veel behoefte om te onthaasten, simpeler te leven, te aarden....Grootte hamvraag is vaak, hoe? Waar begin ik? 

Doelen

Onze hoofddoelen bestaan uit:

  • Gezond voedsel produceren en dit aan de lokale bevolking te koop aan bieden.
  • Het vergroenen van Nederland door tuinen aan te leggen volgens de principes van permacultuur, maar ook door mensen te activeren middels educatie en voorlichting.
  • Voorlichting op het gebied van natuur, voedsel, consuminderen.
  • Educatie aan mensen in alle leeftijdscategorieën op het gebied van natuur en milieu, met als uitgangspunt de principes van permacultuur.
  • Kinderen voeling met de natuur (terug) geven.
  • Bijdragen aan natuurbehoud door bovenstaande activiteiten, maar ook door schenking van een percentage van de winst aan een goed doel die stukken land koopt en deze als natuur inricht. Vanaf 2014, als Simple Food goed van start is gegaan, zal dit goede doel bepaald worden en terug te vinden zijn op de website. 

Onze bedrijfsvoering
Waar wij voor staan dragen wij ook uit in ons bedrijf. In het kort betekent dat het onderstaande. 

  • Onze organische bedrijfsgoederen en materialen voor opdrachten zijn overwegend biologisch. Hieronder valt het plantgoed, bomen, zaden etc.
  • Onze niet-organische bedrijfsgoederen en materialen voor opdrachten zijn overwegend tweedehands, dan wel hergebruikt of op duurzame wijze geproduceerd. Hieronder valt ook reclamemateriaal, promotiemateriaal, boeken voor cursussen etc. 
  • wij gebruiken geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen.