Onder het motto 'Stop het stenen tijdperk' is in maart 2011 het project Tuinreservaten van start gegaan, een initiatief van onder andere Vara’s Vroege Vogels. 
an de 7 miljoen woningen in Nederland (CBS, 2009) hebben er 5,1 miljoen een tuin. Deze tuinen bij elkaar kunnen goed zijn voor ongeveer 600 km2 natuur.  Voor steeds meer planten en dieren is de natuur rond de bebouwing hun belangrijkste leefgebied. Door een tuinreservaat te maken van uw tuin geeft u de dieren een stukje leefgebied terug en van al dat groen wordt u zelf ook blijer! Wist u dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen in een groene omgeving gelukkiger en gezonder zijn?

uinreservaat in de praktijk
Hoe ziet een tuinreservaat eruit?
. Zo min mogelijk bestrating
. Planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken
. Een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was- en drinkgelegenheid
. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
. Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen
. Er worden geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt
. Er wordt niet gesnoeid in het broedseizoen (15 maart/15 juli)
. Er is een composthoop
. Rommelhoekjes en takkenrilen en –hopen
0. Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten

Wat kan Simple Food u bieden?
Wanneer u zelf graag een tuinreservaat wilt hebben in uw achtertuin, kan Simple Food u op verschillende manieren van dienst zijn. We kunnen u advies geven, een ontwerp maken of de gehele aanleg van uw tuinreservaat verzorgen. Ook kunt u bij ons terecht voor een workshop waarin u leert hoe u het beste een tuinreservaat kunt aan leggen. 

nteresse? Vul vrijblijvend het offerteformulier in!
lanten met een duurzame waardekaart krijgen nu 10% korting!

OFFERTE